4 ข้อควรรู้ก่อนตรวจรับบ้าน

เกี่ยวกับเรา
ตรวจบ้าน-คอนโด-หาดใหญ่
homeinspector3

1.เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนตรวจรับบ้าน

ควรจะทำการนัดในช่วงเช้า เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจนถึงช่วงค่ำ และที่สำคัญควรขอเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน

2.เตรียมอุปกรณ์สำหรับการตรวจ

โดยในส่วนนี้ทางเราจะเป็นผู้เตรียมให้ท่านเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ทำเครื่องหมาย เพื่อแจ้งทางโครงการ

3.ตรวจตามCheck list

ไม่ว่าจะเป็นภายนอกบ้าน งานโครงสร้าง งานผนัง งานกระเบื้อง งานประตูหน้าต่าง งานบันได งานฝ้าเพดาน งานหลังคา ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล

4.สรุปงาน

หลังจากที่เราได้ทำการตรวจดูเรียบร้อยครบทุกจุด จำเป็นจะต้องมีเอกสารบันทึก ส่งให้โครงการจัดการแก้ไขก่อนทำการโอน เป็นลายลักษณ์อักษร